top of page

0312 394 3893

БОРБОР:

Иведик уюшкан өнөр жай аймагы 1458.Cadde  No:30

БИЗДИН ӨНДҮРҮҮЛҮГҮБҮЗ:

Иведик уюшкан өнөр жай аймагы 1469.Cadde  No:83-83/A-85-87

-

bottom of page